Ms. Oanh

Tôi bị cận và được biết cửa hàng do một số người bạn giới thiệu. Tôi đã dùng kính của Legoo được hơn một năm rồi. Thấy sản phẩm rất tốt, giá cả rất phù hợp.